Medycyna informacyjna –diagnostyka biorezonansowa i bioenergoterapia

W przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, w medycynie informacyjnej nie zwalcza się objawów, ale koryguje zaburzone informacje. Według fizyki kwantowej człowiek i każdy przedmiot jest zagęszczoną energią. A skoro energia jest nośnikiem informacji to nasze ciała są skupiskiem lub magazynem informacji.

Jako medycynę informacyjną i energetyczną rozumiemy medycynę, która zamiast substancji biochemicznie aktywnych, wykorzystuje fizykalne sygnały do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Do tego zaliczamy m.in.: biologiczno-regulujące mikroprądy, fale elektromagnetyczne, sygnały akustyczne i świetlne, fale torsyjne, pola wszelkiego rodzaju, urządzenia radioniczne, ale również rozmaite techniki mentalne.

dr hab H. Treugt

W medycynie energetycznej człowiek postrzegany jest jako system kwantowy i wielowymiarowy. A w celu komunikacji z nim wykorzystuje się częstotliwości rezonansowe.

Do przekazywania tych biofizykalnych częstotliwości jest wykorzystywany fizykalno-energetyczny nośnik. Nośnik w postaci mikroprądów o szerokim spektrum częstotliwości, pól elektrycznych, pól magnetycznych, światła (podczerwień, laser) oraz wszelkich rodzajów pól elektromagnetycznych.

Czym jest terapia i diagnostyka biorezonansowa?

Terapia biorezonansowa to trend w nowoczesnej medycynie. Opiera się na faktach naukowych twierdzących, że każdy żywy organizm oraz tkanka każdego organizmu posiada określone spektrum częstotliwości. Terapia daje nam możliwość diagnozy i wspomagania skutecznego leczenia każdego narządu w naszym organizmie. Leczenie polega na identyfikacji częstotliwości i wysyłaniu odpowiednich impulsów elektromagnetycznych do poszczególnych tkanek.

System analizy nieliniowej lub NLS jest metodą diagnostyczną, która łączy najnowsze odkrycia współczesnej fizyki, fizyki kwantowej, matematyki, technologii informacyjnych i medycyny, które pozwalają zidentyfikować nawet najmniejsze odchylenia pola elektromagnetycznego struktur biologicznych żywego organizmu.

Biorezonans Diacom – co diagnozuje?

Urządzenie łączy się z falami elektromagnetycznymi mózgu. Następnie poprzez ekran komputera komunikuje
nam stan całego organizmu, w tym wszystkich narządów, komórek krwi, chromosomów, mikroorganizmów, itp. Poprzez wykresy, obrazy i współczynniki możemy odczytać i określić problem zdrowotny. Wtedy z pomocą oprogramowania możemy zaproponować metody oczyszczania organizmu, suplementy diety, zioła, porady dietetyczne oraz zalecenia wykonania dodatkowych badań diagnostycznych.

Badanie przeprowadzone za pomocą aparatu Diacom umożliwia wykrycie patologii w organizmie pacjenta. Na podstawie testu i konsultacji ze specjalistą pozwala:

  • ocenić stan energetyczny narządów i ich możliwości adaptacyjne,
  • przeprowadzić dokładną cyfrową ocenę stanu narządów: wątroby, trzustki, tarczycy, nerek, nadnerczy, serca i naczyń, narządów płciowych, jelit, żołądka, stawów, płuc i innych,
  • ustalić predyspozycje i zaburzenia zdrowotne,
  • przeprowadzić indywidualny dobór suplementów diety,
  • wspomóc postępowanie dietetyczne,
  • ocenić działanie suplementów diety na organizm i monitorować postępy w trakcie suplementacji.

Biorezonans Diacom – jak wygląda badanie?

  • Etap I: Skanowanie wybranego organu oraz jego przekroju, który ustala specjalista m.in. żołądek, płuca i oskrzela, zatoki. Podczas skanowania dostaniesz informację o stopniu energetycznym Twoich organów, a na monitorze zobaczysz stopień w skali od 1 do 6.
  • Etap II: Po zakończeniu skanowania organów, rozpoczyna się proces lokalizacji najsłabszych energetycznie miejsc. Specjalista wyznacza fragment do analizy szczegółowej danego organu i dokonuje lokalizacji komputerowej. Ukazuje się lista potencjalnych zagrożeń: mokroorganizmy, patogeny, predyspozycje do choroby, patomorfologie. Specjalista weryfikuje stopień obecności patologii i określa jej fazę.
  • Etap III: Wszystkie wyniki są zapisywane i oceniane procentowo w skali patologii.
  • Etap IV: Dobranie indywidualnej kuracji oczyszczającej. Sugestia naturalnych ziół i suplementów. Specjalista zapisuje proponowaną kurację w karcie i ustala dawkowanie.

Już 19 marca zapraszamy na indywidualne konsultacje i badanie biorezonansem Diacom prowadzone przez specjalistę Tadeusza Pudelskiego, który posiada 20 letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Więcej informacji i zapisy

Bioenergoterapia na czym polega i jakie są jej korzyści?

Prócz widocznych i dziś łatwych do zbadania układów, człowiek zaopatrzony jest także w skomplikowany układ energetyczny. Tworzą go meridiany połączone z poszczególnymi narządami oraz czakramy, czyli centra energetyczne. Medycyna Wschodu przyjmuje, że prócz systemu energetycznego mamy także aurę, w której początkowo dostrzec można różne zaburzenia pojawiające się następnie w organizmie. Rolą bioenergoterapeuty jest określić predyspozycje człowieka na zachorowanie na podstawie jego energii.

Bioenergoterapia polega na oddziaływaniu energoterapeuty na pacjenta swoją energią. Bioenergoterapia traktuje swoich pacjentów holistycznie. Leczenie chorób odbywa się nie poprzez skupienie się na skutkach, ale właściwej przyczynie, którą jest nieprawidłowy przepływ energii w ludzkim organizmie.

Poddanie się bioenergoterapii przynosi ogólne wzmocnienie organizmu, lepsze samopoczucie, uspokojenie, wyciszenie, pozbycie się problemów ze snem, a także zatrzymanie danej choroby. Ważną zaletą bioenergoterapii jest ostrzeganie pacjenta przed mogącą u niego wystąpić chorobą lub dolegliwością.

Już 19 marca zapraszamy na indywidualne konsultacje z bioenergoterapeutą Sławomirem Kuberą. W ramach konsultacji odbędzie się diagnoza całego organizmu oraz uzdrawianie, wraz z dalszymi zaleceniami. Więcej informacji

Zapisz się na indywidualne konsultacje z bioenergoterapii i badanie biorezonansem Diacom

tel. 500 295 799