Październik miesiącem różowej wstążki

Każdego roku w październiku Witamed Polska – firma pracująca w dużym stopniu dla kobiet, bierze udział w działaniach na rzecz profilaktyki i zwiększania świadomości dotyczącej nowotworów piersi.

Jako dystrybutor dwóch w 100% naturalnych, czystych marek pielęgnacyjnych opartych na fitoterapii (Team Dr Joseph) i aromaterapii (Alqvimia), propagujemy przez cały rok dbanie o dobrą kondycję i zdrowie nie tylko skóry. Październik jest szczególnym miesiącem, w którym skupiamy się na ogromnym zagrożeniu dla zdrowia kobiet.

Delikatnie za pośrednictwem pielęgnacji twarzy i ciała, uczymy świadomości swojego ciała, kontrolowania wszelkich zmian pojawiających się z czasem, które czasami mogą być zwiastunem nawet chorób nowotworowych. Wprowadzając naturalne produkty do pielęgnacji piersi i domowy automasaż, ułatwiamy kobietom przełamać brak nawyku autokontroli piersi, którą powinny wykonywać regularnie.

Proponujemy bezpieczne produkty i sposoby pielęgnacji skóry podczas i po radioterapii oraz chemioterapii, które w październiku będziemy prezentować w naszych mediach społecznościowych.

Historia różowej wstążki

Różowa wstążka jest znanym od lat, międzynarodowym symbolem szeroko pojętej walki z nowotworami piersi. Pierwszy raz została symbolicznie użyta przez Amerykańskie Stowarzyszenie Raka Piersi, podczas „biegu po zdrowie” w 1991 roku. Każda jego uczestniczka otrzymała wówczas różową wstążkę od  organizatorów biegu – New York City Race.

Kilka lat wcześniej w 1985 roku znana firma farmaceutyczna AstraZeneca zainaugurowała akcję miesiąca świadomości raka piersi, której celem było propagowanie mammografii jako najbardziej efektywnego sposobu wykrywania wczesnych stadiów rozwoju nowotworów piersi. Rola tego badania jest ogromna, ponieważ odpowiednio wcześnie wykryte, słabo rozwinięte zmiany nowotworowe w dużym stopniu można wyleczyć i tym samym uratować życie wielu kobiet.

Październik od lat na całym świecie jest MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA PIERSI (BCAM – Breast Cancer Awareness Month). Właśnie wtedy pod znakiem RÓŻOWEJ WSTĄŻKI organizowane są akcje związane z  problematyką raka piersi:

Zapobieganie
udzielając informacji o raku piersi i naukowych badaniach nad nim.

Wykrywanie
starając się ograniczać przypadki raka piersi wynikające z zaniedbania.

Leczenie
udzielając informacji o dostępnych terapiach.

Pielęgnacja (pochorobowa)
udzielając pomocy i zapewniając usługi protetyczne.

Co mówią statystyki?

Niestety dane przytoczone za portalem ZWROTNIKRAKA. są bardzo smutne:

  1. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami.
  2. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. Największą zachorowalność na raka sutka notuje się krajach uprzemysłowionych (Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Najmniej zachorowań występuje w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Region geograficzny jest czynnikiem istotnie modyfikującym ryzyko zachorowania na raka piersi.
  3. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo rzadko. Szacuje się, że jeden na stop przypadków nowotworów złośliwych sutka, to właśnie rak piersi u mężczyzn. Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych).
  4. Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek).
  5. Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka, jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych.

Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka i wczesne wykrycie (wtórna profilaktyka) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (skrining).

ZOBACZ: Różowy październik 2023 – Miesiąc Świadomości Raka Piersi