VITALIS Dr Joseph

Glinka biała 1 kg

Opis

Biała glinka zawiera głównie biały kaolinit i krzemionkę. Stosuje się ją głównie do głębokiego oczyszczenia. Nasza glina jest bardzo drobnym proszkiem mineralnym.